Mölndals magiska mix av digital glädje & sysselsättning 

Publicerad 04/01/2024
Mölndals kommun är hem för två enastående individer, Martina Sundh och Kristina Henriksson, som spelar en avgörande roll i förbättringen av livskvaliteten för kommunens seniorer. Denna artikel belyser deras arbete och metoder för att skapa en mer inkluderande och stimulerande miljö för äldre.  Martina Sundh: En visionär för trygghetsboenden  Martina, ansvarig för trygghetsboenden i Mölndals […]

Mölndals kommun är hem för två enastående individer, Martina Sundh och Kristina Henriksson, som spelar en avgörande roll i förbättringen av livskvaliteten för kommunens seniorer. Denna artikel belyser deras arbete och metoder för att skapa en mer inkluderande och stimulerande miljö för äldre. 

DigiGuiden-

Martina Sundh: En visionär för trygghetsboenden 

Martina, ansvarig för trygghetsboenden i Mölndals kommun, har nyligen blivit utnämnd till bästa samarbetspartner, en ära som hon delar med sin kollega Kristina Henriksson. Genom att samarbeta med olika aktörer inom staden, som återbruket, har Martina omvandlat trygghetsboenden till hemtrevliga miljöer. Med en begränsad budget har hon lyckats inreda dessa boenden med återanvända möbler, skapande en välkomnande atmosfär för de boende. 

Efter att ha blivit belönad med ett pris för sitt arbete, planerar Martina och Kristina en studieresa för att besöka andra kommuner och lära sig om deras metoder för att stödja äldre. Denna resa, som bland annat inkluderar ett besök i Demensby Månstorps Ängar i Vellinge, syftar till att samla inspiration och nya idéer som kan implementeras i Mölndals kommun. 

DigiGuiden-
Månstorps Ängar i Vellinge är Sveriges första demensby och är stjärnmärkt av Svenskt Demenscentrum. Det innebär att all personal i verksamheten är utbildad inom bemötande och hur man arbetar med personer med minnesproblematik. Bilden är endast en tolkning av miljön på Månstorps ängar.

Kristina Henriksson: Digital mentor för seniorer 

Kristina tjänstgör som digital fixare i Mölndals kommun, belägen strax utanför Göteborg. I denna roll är Kristina en brygga mellan äldre medborgare och den digitala världen. Med gratis assistans som sträcker sig från teknisk support med hushållsroutrar till vägledning i användandet av bankID och andra essentiella digitala tjänster har hennes roll blivit central för kommunens arbete med digital inkludering. Kristinas arbete är avgörande för att öka den digitala kompetensen bland seniorer, vilket inte bara stärker deras självständighet utan också deras säkerhet i interaktion med modern teknologi. 

Så möter man Kristina 

Den som önskar Kristinas assistans kontaktar henne för att arrangera ett möte, antingen genom ett hembesök eller på ett lokalt bibliotek eller ett av de trygghetsboenden som Martina ansvarar för. Kristina uppmuntrar alla att förlägga träffarna på en offentlig plats, till exempel på biblioteket eller i en träffpunkt, vilket inte bara främjar lärandet utan också den sociala interaktionen och därigenom motverkar känslor av ensamhet och isolering. 

  • Mötet med Kristina varar i en timme. 
  • Mötet kan antingen ske i den enskildes hem eller på ett offentligt ställe som ett bibliotek eller trygghetsboende. 
  • Kristina använder DigiGuider i sitt arbete med att främja digital inkludering under och efter mötet. 

Utöver den digitala fixaren kan även de som söker digital hjälp få hjälp av bibliotek i kommunen. 

DigiGuiden: En komponent i hela arbetet 

Ett centralt element i Kristinas arbete är användandet av "DigiGuiden", ett verktyg som stöttar strävan att höja den digitala kompetensen bland seniorer. 

DigiGuiden består av en samling steg-för-steg guider som täcker allt från grundläggande smartphone-användning till mer avancerade digitala tjänster som banktjänster och andra appar. 

Dessa guider är inte bara användbara under de direkta utbildningssessionerna, utan de blir också en viktig resurs för seniorerna att ta med sig hem, berättar Kristina. Genom att ha tillgång till DigiGuiden utanför utbildningssessionerna, kan de äldre på egen hand repetera och fördjupa sin förståelse och färdigheter. Detta främjar självständighet och trygghet i användningen av digital teknik. 

Kristinas gillar att visa guiderna som förklarar vad de förinstallerade apparna på olika enheter används för. Även guiderna med tips för säker hantering av bankärenden är populära. Denna mångsidighet gör DigiGuiden till en användbar resurs, inte bara för de äldre själva utan också för Kristina som handledare. Med dessa guider kan hon mer effektivt och pedagogiskt förmedla komplexa digitala koncept på ett sätt som är lättförståeligt och tillgängligt för seniorerna. 

DigiGuiden-
Trygghetsboenden i Mölndal har inretts med återbrukade möbler av Martina Sundh. Bilden är endast en tolkning av ett trygghetsboendes miljö.

Det gemensamma målet: att bryta ensamheten 

Både Martina och Kristina fokuserar på att minska ensamheten bland seniorerna genom att erbjuda en mängd aktiviteter. De organiserar allt från aktiviteter som gymnastik till utbildningstillfällen, vilket bidrar till ökad social interaktion och mental stimulering. 

Mölndal använder en mångsidig ansats för att stödja sina äldre invånare. Genom att kombinera fysiska och digitala aktiviteter och utbildningar, individanpassad hjälp, och samarbeten inom och utanför den kommunala organisationen skapar de en omvårdnad som är både inkluderande och stimulerande. Denna integrerade strategi har visat sig vara effektiv i att förbättra livskvaliteten och främja välbefinnandet bland seniorerna. 

Martina och Kristina, med sina unika bakgrunder och kompetenser, kompletterar varandra perfekt i sitt arbete. Martina, med sin kreativitet och förmåga att skapa hemtrevliga miljöer, och Kristina, med sin pedagogiska och tekniska expertis och varma personlighet, bildar tillsammans en dynamisk duo som spelar en viktig roll i Mölndals satsning på seniorernas välbefinnande och självständighet. 

Utmaningar och lösningar inom digital inkludering 

Kristina står inför en mängd digitala utmaningar som seniorer kämpar med, från grundläggande kunskaper om hur man använder smarta enheter till mer komplexa frågor som internetsäkerhet och hantering av bankärenden på nätet. Genom sitt arbete som digital fixare, inte bara undervisar hon seniorerna, utan hjälper dem också att utveckla förtroende och självständighet i användningen av teknologi. 

Arbete på flera fronter 

Mölndals satsning på senioromsorg, med Martina och Kristinas insatser i frontlinjen, är ett lysande exempel på hur man kan skapa en mer inkluderande, stimulerande och omsorgsfull miljö för äldre. Genom deras arbete kan vi lära oss mycket om hur vi kan förbättra omsorgen för äldre i våra egna samhällen. 

I en tid där digital närvaro är lika grundläggande som elektricitet i hemmet, kan samarbetet mellan ett trygghetsboende och en digital fixare vid en första anblick tyckas oväntat. Men vid en närmare reflektion framstår det som inte bara rimligt utan nödvändigt. Trygghetsboenden är till för att säkra en trygg och komfortabel tillvaro för seniorer, vilket i dagens samhälle innefattar möjligheten att navigera i den digitala världen. 

Digital kompetens är avgörande för att bibehålla självständighet och för att hålla kontakt med nära och kära, hantera personliga finanser och till och med upprätthålla grundläggande behov som matinköp och apoteksärenden som nu ofta sköts online. 

Därför är en digital fixares roll inom ett trygghetsboende inte bara lämplig, den är central för att brobygga mellan traditionell omsorg och modern teknik. 

Detta samarbete ger en djupare mening till konceptet "trygghet" – det handlar inte bara om att tillhandahålla en säker fysisk miljö utan även om att säkerställa att invånarna är utrustade och trygga i att navigera i en alltmer digitaliserad tillvaro. Att Martina och Kristina har förenat sina krafter är en påminnelse om att våra liv är flätade i både den fysiska och den digitala väven, och att omsorg och teknik inte bara kan utan bör samverka för att uppfylla alla aspekter av våra livskvalitetsbehov.