Hör av dig!

Vi besvarar gärna din frågor om DigiGuiden eller hjälper till som bollplank för andra projekt för att främja digital delaktighet.

Slå en signal

0730 63 66 66