Lindesbergs pionjärer i digital inkludering med ny kursmetod 

Publicerad 14/11/2023
I en värld där den digitala utvecklingen raskt förändrar våra vardagsrutiner, står många äldre inför utmaningen att hänga med i teknikens takt. Lindesbergs kommun har tack vare Anna-Lena Skeneby och Angelica Rodenfelt, två initiativrika arbetsterapeuter, utvecklat en framgångsrik metod för att främja digital inkludering bland sina seniorer. Deras arbete har resulterat i att hundratals invånare […]
En bild av personer som sitter i en sal och tittar på en projicering av ett videomöte

I en värld där den digitala utvecklingen raskt förändrar våra vardagsrutiner, står många äldre inför utmaningen att hänga med i teknikens takt. Lindesbergs kommun har tack vare Anna-Lena Skeneby och Angelica Rodenfelt, två initiativrika arbetsterapeuter, utvecklat en framgångsrik metod för att främja digital inkludering bland sina seniorer. Deras arbete har resulterat i att hundratals invånare nu fått ökad digital kompetens genom kurser speciellt anpassade för digitala nybörjare. 

Succéprojektet når sin avslutning 

I slutet av november 2023 kommer de sista kursomgångarna att hållas i orterna utanför centrala Lindesberg. Dessa sessioner avrundar ett tvåårigt projekt som blivit en vändpunkt i många äldres digitala liv. 

Slutrapporten, som sammanfattar projektets framsteg, pekar på ett signifikant behov av utbildning i digital kompetens. Frågan som nu uppkommer är hur denna framgångsrika metod ska kunna fortleva och vidareutvecklas inom kommunen? 

Grundläggande principer för framgångsrik undervisning 

Anna-Lena och Angelica har under projektets gång samlat på sig värdefulla insikter i vad som utgör en framgångsrik kursledare. De betonar vikten av tillit och trygghet i lärmiljön, och vikten av att kursdeltagarna ska känna glädje och uppmuntran till att ställa frågor och utforska.  

De har även infört en klassificering av deltagarnas kunskapsnivåer för att skapa homogena grupper som kan lära av varandra och därmed känna glädje och tillit i gruppen. 

Innovativ anmälningsprocess 

En unik del av projektet är anmälningsprocessen som sker via telefon. Detta gör det möjligt för kursledarna att direkt skapa en personlig kontakt, samla information om deltagarens förkunskaper och tekniska utrustning, och därmed skräddarsy kursgrupperna efter deltagarnas behov. Denna metod har visat sig vara effektiv och har blivit en central del i hur kurserna organiseras. 

”Alla kan ringa ett telefonsamtal för att anmäla sig”, säger Anna Lena Skeneby, arbetsterapeut i Lindesberg.  

Gruppernas indelning 

Grupperna är dels indelade i Android och iPhone men även indelade efter förkunskapsnivå på en 3-gradig skala: 

Grad 1: är nybörjare med ingen eller begränsad kunskap. 

Grad 2: kan skicka sms, kanske få skicka bilder men inte hantera olika appar. 

Grad 3: bemästrar allt ovanstående och att surfa, betala räkningar och att ladda ner appar. 

Metodiskt upplägg för lärande 

Kursens struktur har också varit avgörande för dess framgång. Varje kursomgång är indelad i 5 tillfällen där deltagarna stegvis lär sig hantera sina enheter från grundläggande funktioner till mer avancerad användning som att hantera appar och QR-koder. Repetition och praktisk tillämpning är ständigt närvarande för att försäkra att deltagarna verkligen tar till sig den nya kunskapen. 


Första tillfället: Introduktion 

Kursdeltagarna får lära sig om de fysiska knapparna på enheten, viloläge, starta/stänga av telefonen, scrolla, svepa & klicka, använda kontrollcenter för att t. ex använda telefonens ficklampa 

  • Först visar kursledaren en funktion. Exempelvis stegen för att stänga av telefonen 
  • Deltagarna får testa på egen hand 
  • Kunskapen valideras genom att visa upp stegen för kursledaren 

Andra tillfället: Samtal 

Kursdeltagarna får lära sig grundläggande samtalsfunktioner såsom att lägga in kontakter, olika sätt att ringa och att växla mellan appar under telefonsamtal. 
 

  • Inleder dagens kurs med att repetera föregående tillfälle 
  • Sedan vidare till nästa ämne 

Tredje tillfället: SMS 

Kursdeltagarna får lära sig grundläggande funktioner för att skicka SMS, grupp-SMS och MMS samt att spara bilder som de fått skickade till sig. 


Fjärde tillfället: Appar 

Kursdeltagarna får lära sig vad appar är, hur de laddar hem nya appar samt får tips på olika appar. Utöver detta får de även lära sig förstå och besvara de integritets- eller behörighetsinställningar som ofta krävs i samband med att en ny app öppnas första gången. 


Femte tillfället: QR-koder 

Under det sista tillfället för kursdeltagarna lära sig hur en QR-kod skannas. Den nya kunskapen får praktisk tillämpning direkt när de även får skanna en QR-kod till den anonyma enkäten som Angelica & Anna-Lena använder för att samla in deltagarnas åsikter och erfarenheter från den gångna kursen. 

Om kursens deltagare fortfarande har energi och lärlust kan de även gå igenom grunderna om molnet samt cookies på internet. 

Ytterligare möjligheter för engagerade kursdeltagare 

Efter avslutade kurser har Skeneby och Rodenfelt velat säkerställa att deltagarnas digitala resa inte tar slut. När en kursdeltagare har fullföljt serien av kurser har de erbjudits en mängd ytterligare möjligheter att fördjupa sina kunskaper. Tematräffar har arrangerats med djupdykningar inom specifika ämnen, vilket gett deltagarna chansen att fokusera på speciella intresseområden eller problemställningar.  

Utöver tematräffarna har deltagare kunnat boka personlig hjälp, där de får en-till-en handledning med fokus på deras individuella behov. För dem som kanske inte äger en egen surfplatta, eller som vill experimentera med en ny typ av enhet, har det funnits möjlighet att låna en surfplatta.  

För att inspirera och bredda perspektiven har det också anordnats föreläsningar av externa personer inom digitaliseringens område. Dessa har erbjudit insikter, tips och inspiration kring digital teknik och hur den kan användas i vardagen.  

Med dessa ytterligare initiativ har Lindesbergs kommun visat sitt engagemang för att säkerställa att seniorerna inte bara får grundläggande digitala färdigheter, utan också möjligheten att fortsätta sin digitala resa med fördjupning och personligt anpassat stöd.  

Arbetsmaterial som förlänger lärandet 

DigiGuiderna har blivit ett av verktygen som används i kursen. De har möjliggjort för deltagarna att fortsätta lära sig i hemmet och har sparat tid för kursledarna, som tidigare spenderade mycket tid på att utveckla egna material. 

Med en kombination av duktiga yrkespersoner, en stor skärm/projektor, kompletterande guider och guiderna från DigiGuiden har kursdeltagarna fått en varierad och djupgående utbildning.  

Projektet har tydligt demonstrerat att med rätt metoder och engagerade ledare kan digital inkludering inte bara vara möjlig utan också givande och rolig. Framtiden för Lindesbergs kommun ser ljus ut när det gäller att stötta sina seniorer i den digitala världen, och arbetet som Anna-Lena och Angelica lagt ner har lagt en stadig grund för framtida utbildningar och initiativ. 

DigiGuiden-
En av kursdeltagarna använder en DigiGuiden för att skicka en bild med iMessage.

Utnämnda till Årets nytänkare i Region Örebro 

Den 14 november 2023 fick Anna-Lena Skeneby och Angelica Rodenfelt pris som årets nytänkare i Region Örebro för sitt arbete med digitala utbildningar för seniorer. Hurra, hurra, hurra hurra!