Forskning kring livslångt lärande: 34 miljoner i nya anslag

Publicerad 06/11/2023
Forskargrupp ska kartlägga inlärningsfaktorer Genom anslaget ska forskargruppen Vuxenliv och åldrande (internationellt kallad Life Lab) undersöka närmare vilka faktorer det är som skapar en god förmåga att lära sig. Dessutom ska gruppen försöka finna vägar till att förbättra äldres förmågor att lära. Studierna kommer att ske inom ramen för ämnet livslångt lärande. Uppföljning av longitudinell […]
En grupp seniorer bär examenshattar och tittar framåt

Forskargrupp ska kartlägga inlärningsfaktorer

Genom anslaget ska forskargruppen Vuxenliv och åldrande (internationellt kallad Life Lab) undersöka närmare vilka faktorer det är som skapar en god förmåga att lära sig. Dessutom ska gruppen försöka finna vägar till att förbättra äldres förmågor att lära. Studierna kommer att ske inom ramen för ämnet livslångt lärande.

Uppföljning av longitudinell undersökning från 1960-talet

Under 60-talet genomfördes en longitudinell undersökning av tusentals 13-åringars kognitiva förmågor. Idag är de i åldern 70 – 74 år gamla och ska följas upp inom ramen för detta nya forskningsprogram. Förhoppningen är att upptäcka vad som har lett fram till den inlärningsförmåga som deltagarnas har nu på äldre dagar.

Källa: Nyheter / Göteborgs universitet