DigiGuiden - testkit

Individuell hjälp med DigiGuiden

Under de åren som jag har arbetat med digital support och utbildning har jag samlat på mig en del erfarenheter som jag gärna vill dela med mig av till dig. Dessa erfarenheter kommer från början från de principer jag lärde mig när jag tog anställning på ett stort teknikföretag för snart 10 år sedan. Under […]

Gruppkurs med DigiGuiden

Det är superkul att lära sig tillsammans! Men det kan vara väldigt svårt att få alla att känna så när man lär sig i grupp. Av denna anledning är det av yttersta vikt att du som kursledare hjälper gruppen att fokusera på samma sak. Därför kan du använda DigiGuider som underlag för kurser som du skall arrangera.