En grupp människor är sammankopplade med varandra med digitala verktyg

4 min

Medborgarservice i digitala tider

Medborgarservice – eller offentlig service, tas lätt för givet. Samhällsapparatens institutioner finns ju alltid där och kan nås per telefon och besök men också genom mejl, chatt och onlineformulär. Medborgarservicen kan dessutom ses som en demokratisk rättighet så är det värt att ställa den mot samtidens digitalisering. För här förändras förutsättningarna att kunna ta del […]

Digital tillgänglighet illustreras med hjälp av olika hjälpmedelsverktyg såsom tangentbord och olika typer av pekdon och skärmar.

4 min

Digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet – ett behov som drivs framåt dels av samhällets digitalisering, dels av en ambition bland FN:s stater att inkludera fler i sina samhällen. Läs artikeln som ger en översikt kring tillgänglighet i allmänhet och digital tillgänglighet i synnerhet. Vad är digital tillgänglighet? Digital tillgänglighet handlar om hur offentliga aktörer som exempelvis myndigheter gör […]

Media och kommunikationskunskap illustreras med massor av olika typer av ansikten i en digital miljö

4 min

Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är en nyckel till dagens och morgondagens delaktighet i ett digitalt samhälle. Läs artikeln om medie- och informationskunnighet i relation till mänskliga rättigheter, livslångt lärande, IKT och tillgänglighet. Vad är medie- och informationskunnighet? Vad är medie och informationskunnighet – MIK? Som Unesco sammanfattar det så handlar denna kunnighet om att Nu äger […]

En grupp seniorer med grått hår med examensmössor läser foldrar om digital kunskap

5 min

Livslångt lärande

Livslångt lärande är ingen nyhet – konceptet har funnits med i ett halvt sekel. Men det drivs upp på agendan efterhand samhället digitaliseras. För om medborgarna ska kunna delta i och bidra här så behöver de lära sig och inte minst upprätthålla en digital kompetens genom hela livet. Läs artikeln som ger en introduktion kring […]

Olika abstrakta ikoner som visar på att det finns många olika typer av hjälpmedel för kognitiv funktionsnedsättning

5 min

Kognitiva hjälpmedel

Kognitiva hjälpmedel kommer in i bilden när inte de egna kognitiva förmågorna räcker till för att lära sig eller lösa något. Läs artikeln om typisk hjälpmedel för kognitivt funktionsnedsatta men också om tänkbara lösningar för de som möter kognitiva utmaningar utan att vara kvalificerade till hjälpmedlen. Vad är kognitiva hjälpmedel? Kognitiva hjälpmedel kan förstås vara […]

Personer med olika utseenden och fysiska förmågor befinner sig i ett rum och diskuterar intensivt i små grupper

5 min

IKT

IKT har blivit djupt integrerat och vitt spritt i vårt samhälle. Fördelarna går knappast att förneka – listan kan göras lång. Samtidigt har listan en baksida: De som inte har kompetensen att använda IKT går ju miste om fördelarna. I förlängningen så trängs de längre bort från samhället efterhand dess funktioner och institutioner går över […]

Olika digital verktyg illustreras i en abstrakt miljö

3 min

Digital kompetens

Digital kompetens är lätt att ta för given och på ytan så syns det inte vem som saknar den. Men att vara utan den kan vara frustrerande, generande och stigmatiserande – och värre än så: Exkluderande. För utan adekvat digital kompetens så står man mer eller mindre utanför det digitala samhället. Lyckligtvis finns det både […]

Personer med olika utseenden står i en grupp och tittar åt olika håll

5 min

Digital delaktighet

Digital delaktighet är något som berör i stort sett varje person och organisation inom rikets gränser. Men medan vissa tar den för given så finns det andra som kämpar med den. Men vad är egentligen digital delaktighet? Vad har den med inflytande och demokrati att göra? Och vilka kan behöva stöd för att ta del […]

En bild av en iPad och två personer som använder digitala enheter. En person sitter i en rullstol. Den andra personer sitter på en kontorsstol.

13 min

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik – eller välfärdsteknologi, går ut på att förbättra livskvaliteten för befolkningen. Därför går denna teknik hand i hand med att bidra till digital delaktighet. I denna artikel kommer vi att utforska olika typer av olika teknik och metoder som kan förenkla tillvaron för digitala nybörjare och göra det enklare för dem att använda teknik […]