Digital kompetens

Digital kompetens är lätt att ta för given och på ytan så syns det inte vem som saknar den. Men att vara utan den kan vara frustrerande, generande och stigmatiserande – och värre än så: Exkluderande. För utan adekvat digital kompetens så står man mer eller mindre utanför det digitala samhället. Lyckligtvis finns det både […]
Olika digital verktyg illustreras i en abstrakt miljö

Digital kompetens är lätt att ta för given och på ytan så syns det inte vem som saknar den. Men att vara utan den kan vara frustrerande, generande och stigmatiserande – och värre än så: Exkluderande. För utan adekvat digital kompetens så står man mer eller mindre utanför det digitala samhället. Lyckligtvis finns det både strategier och metoder för att ta hand om detta. Denna artikel handlar om digital kompetens och hur uttrycket definieras av svenska myndigheter.

Vad är digital kompetens?

Digital kompetens handlar om att förstå vad digitalisering innebär och hur den påverkar samhället. Dessutom om att ha kunskapen som behövs för att kunna använda digital teknik och kunna dra nytta av den och nå en digital delaktighet.

Ämnet fick extra ljus på sig under en strukturerad dialog år 2022 mellan EU-kommissionens medlemsländer. Då slog man fast att det finns ett generellt behov av men också en utmaning i att förse individer med digital kompetens.

Därifrån har fokus på digital kompetens brutits ned till nationella nivåer. I Sverige har regeringen främst lämnat över till Skolverket att ta fram utbildningslösningar för skolvärlden, inom ramen för s.k. digital utbildning. Digital kompetens är dock inte bara en fråga för skolvärlden även om den än så länge har fått mest uppmärksamhet just där.

Fyra aspekter av digital kompetens

Det finns fyra aspekter av digital kompetens (källa: Skolverket.se) som täcker både förståelse och förmåga att använda digitala verktyg:

  • Förstå digitaliseringens påverkan
  • Kunna lösa problem med hjälp av den
  • Kunna använda digitala verktyg och medier
  • Förhålla sig kritisk och ansvarsfull i hanteringen

Två begrepp som cirkulerar och som i princip också sammanfattar den samlade digitala kompetens är IKT/MIK. IKT står för Informations- och kommunikationsteknik – alltså hårdvaran och mjukvaran kring inom digital teknik. MIK står för Medie- och informationskunnighet, dvs. en förmåga att använda medier och hantera digital information.

Digital kompetens genom individuell hjälp

Behovet av digital kompetens hanteras än så länge främst en skolfråga. Samtidigt finns det gott om individer som inte är rustade för en formell skolgång, eller omvänt – som behöver mer än att komplettera sin skolgång för att nå upp till en adekvat digital kompetens.

Läs om personlig handledning – konkreta råd och rekommendationer för att ge individuell hjälp i syfte att öka en persons digitala kompetens, som en quick-fix eller del i ett livslångt lärande.

Upptäck DigiGuiden

En tjänst för utbildningsfoldrar för digitala nybörjare. Guiderna  används av kommuner runt om i hela landet för att främja digital inkludering i det dagliga arbetet.
En hög med DigiGuider på ett bord. Guiden som ligger överst handlar om att uppdatera telefoner och surfplattor.